2019
11.28

Публикуван е законопроект, с който се изменя Закона за движение по пътищата и се предлага въвеждане на задължителни каски за велосипедистите и съответна глоба за липса на такава.

За да сме точни – на 11.11.2019 г. е публикуван за обществена консултация в strategy.bg проект на Закон за изменение и допълнение на закон за автомобилни превози, в чиито преходни и заключителни разпоредби се изменя ЗДвП. Срокът за становища беше 25.11 като сдружение Велоеволюция подаде становище, подкрепено от още 12 велосипедни клубове и организации. Свое писмо до вносителите на законопроекта изпрати и Европейската федерация на велосипедистите (ECF).

The best place to buy Latisse Generic online. Fuller, Darker, and Longer Eyelashes Without Prescription. We now have Generic Latisse availablehttps://long-eyelashes.comOrder best eyelashes growth remedy Latisse (bimatoprost, lumigan) online over the counter. Latisse 3ml/5ml bottles. Price from 27$ per bottle.

В проекта на закона има задължителни каски за велосипедистите (и за водачите на ИЕПС-индивидуални електрически превозни средства, т.е. ел.тротинетките) и съответно глоби (10 лв за неспазването на носене на каска). Това са единствените промени, касаещи велосипедисти.

Често изискването за каски е една от първите мерки, които властите повдигат за обсъждане и която привидно подобрява пътната безопасност. Но практиката на държавите със задължителни каски показва, че това не носи забележимо намаляване на нивата на нараняване при велосипедисти, а статистиката за тези подобрения не взема предвид други фактори – по-безопасна инфраструктура, кампании, както и намаляване на броя велосипедистите вследствие на задължителните каски.

Против сме задължителното изискване за носене на каски от велосипедисти, включително и за деца, защото:

 • Ще доведе до намаляване на броя на велосипедистите, каквито са наблюденията в държавите със задължителни каски за тях. Ниския брой велосипедисти означава повече хора в автомобили и съответно по-замърсен въздух;
 • Повечето велосипедисти означава по-голяма индивидуална безопасност. Намаляването на велосипедистите в следствие на задължителните каски увеличава риска за останалите велосипедисти;
 • Задължителните каски популяризират карането на велосипед като необичайно опасно, въпреки че вероятността за причиняване на смърт на изминат км е по-голяма при пешеходците, отколкото при велосипедистите. Този имидж, заедно с намаляването на велосипедистите ще обезкуражи общините да работят в посока популяризиране на велосипедния транспорт;
 • Велосипедните каски са проектирани да издържат неголеми удари при самостоятелни падания, но не и от удар от МПС. Също евтините каски и лошопоставените каски не предоставят добра защита и могат да доведат до допълнителни наранявания;
 • експериментално е доказано, че шофьорите преминават по-близо до велосипедисти с каски, приемайки ги за по-опитни;
 • каските създават фалшиво чувство на сигурност у велосипедиста, което довежда до по-рисково каране;
 • обезсмислят се системите за споделени велосипеди;
 • ще има правна възможност велосипедист да бъде обвинен в съпричиняване на ПТП, ако е карал без каска, независимо от това, дали е имал вина;
 • съществува риск от неефективен контрол в цялата страна – дали Пътна полиция би имала обективна възможност да контролира носенето на каски в българските села?
 • за децата – евтините и лошо поставените каски са особен проблем за децата, тъй  като често те носят неподходящ за тях размер каска или не е добре привързана, “защото ги стяга”; задължителните каски ще затруднят популяризирането на ходенето на училище с велосипед, а нивата на наднормено тегло сред българските деца са много високи – всяко трето дете е с наднормено тегло (БАСОРД, 2018) и една от основните причини е обездвижването. Има пряка връзка между нивата на каране на велосипед и на наднормено тегло. Също така ще бъде много трудно родителите да убедят децата да носят каски, ако самите те не носят. Стои и въпросът кого ще глобят, ако дете без придружител не носи каска.
 • в Европа няма страна със задължително носене на каски от всички и при всякакви условия – някои имат за деца, в Испания има за възрастни извън града при определени условия.  Миналата година и Малта се отказа от предвижданията за задължителни каски за велосипедистите, както преди това и няколко други европейски държави (Хърватска и Сърбия).

В оценката на въздействието на проектозакона няма обосновка на мотивите – не са приложени изследвания доказващи ползата и необходимостта в България велосипедистите да са винаги, по всяко време и на всички пътища задължително с каска. Затова настояваме да се вземе предвид кумулативния ефект на предложената промяна, която касае не само намаляване на травматизма от ПТП, а и влиянието върху:

 • намаляването на броя хора ползващи велосипед като средство за транспорт и вследствие на това:
 • повишаване на вредните емисии, поради увеличено използване на лични автомобили
 • последващото увеличаване на случаите на респираторни, сърдечно съдови и др. заболявания, по които България вече има високи нива на заболеваемост. Едни от основните причини са застоял начин на живот и замърсен въздух.

В  допълнение ще посочим, че възможността да се изменя закон чрез преходни и допълнителни разпоредби от друг закон, е предвидена за текстове, тематично свързани с двата закона. Порочна практика е да се използва този юридически похват за несвързани с основния закон текстове – в случая измененията на ЗДвП за велосипедистите нямат нищо общо със Закон за автомобилни превози. Така се съкращават и законноустановените срокове за обществени консултации, тъй като ЗАП вече е влязъл в процедура по изменение. Ощетени от това са гражданите, защото нямат необходимото време за реакция и за развиване на темата в общественото пространство. where can i buy latisse online

Заключение: Задължителните каски носят много малко ползи в сравнение с негативните ефекти, които добавят. Т.е. ще намалим броят на черепно-мозъчните травми като абсолютна стойност за сметка на намален брой велосипедисти и повишен риск  за здравето от други заболявания, свързани със замърсения градски въздух и застоялия начин на живот. Много по-голям принос за подобряването на пътната безопасност в дългосрочен план са мерките за подобряване безопасността на инфраструктурата и кампании за популяризиране на придвижването с велосипед:

 • Ограничаване и ефективен контрол върху скоростта на МПС в населените места до законовите 50 км/ч по основни улици и булеварди, и създаване на успокоени зони до 30 км/ч в градските центрове и в жилищните квартали.
 • Отделяне на велосипедното движение чрез специална инфраструктура за транспорт, спорт и туризъм – велосипедни алеи, велосипедни ленти и др.. Включително и безопасно преминаване през кръстовища;
 • Събиране на данни и анализ на механизма на възникване на пътни инциденти с велосипедисти, включително на база изминати км с велосипед.
 • Високо качество на обучението по пътна безопасност в училищата с практики в близки до реалните условия; Обучение на бъдещите водачи за толерантност към уязвимите участници в движението – пешеходци и велосипедисти;  Обучения на велосипедисти за каране в градска среда;
 • кампании за толерантност на пътя и др.

П.П. На 24.11.2019 г. имаше среща между представители на Държавна агенция за безопасност на движението по пътищата, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, сдружение “Велоеволюция”, дирекция Зелена София, Българска асоциация за електромобилност и от компаниите за споделени тротинетки. Въпреки изложените от страна на организациите доводи за негативния ефект от въвеждането на задължително носене на каски, подкрепени от още 13 организации и от Европейската федерация на велосипедистите, представителите на ДАБДП и ИААА дадоха своите предпочитания да спасят дори един живот, без значение от страничните ефекти на новото изискване. Питаха ни какво мислим евентуално задължителните каски да са за само за деца до 18 г, на което не се съгласихме. Последващи обществени консултации не се предвиждат. Следващата стъпка е да се оформят окончателни текстове и да се внесат за разглеждане в междуведомствена работна група към Министерски съвет, а оттам и в Народното събрание.

Предложихме на ДАБДП и ИААА да участваме в работна група, която да разработи цял пакет от мерки, които да подобрят пътната безопасност за велосипедистите.

Общо прочитания 7069 , 2 прочитания днес
 1. подкрепям становището на Велоеволюция.

 2. Да, Да и Да за каските!
  Ще ви обрисувам какво видях –
  Днес 5.04.20г. 18.30ч. по алеята на “Цар Борис”:
  Има слънце и усилено движение – деца, родители, велосипедисти … и в навалицата едно момче със стабилна скорост, за да избегне челен удър с насрещно движещ се, който заобиколи дете на границата с пешеходната зона  се отклони минимално в дясно и … удари едно рамо на един от диреците.
  Дирекът не мръдна, но момчето се стовари на асвалта напреко на алеята и следващият насрещнодвижещ се едва успя да спре …, но след като мина през главата му. Венецът на средното движение му ковна челото и … сега младежът виси в Пирогов – дезинфекция и шев на раната, снимки, ТАБ – това е антитетаничен серум, прегледи от неврохирург, невролог, рентгенолог и още кой знае какво – минимум 2 часа висене при добър сценарий. Знае ли някой каква е сметката накрая? Ако трябва да се плаща за цялата галимация ще да са не по малко от 300 кинта, а това са поне 5 каски от среден ранг.
  Да или не на каските? Моят отговор е ЗА и ДА.

 3. Миро Слав е каваааал

Твоя коментар: