2012
10.17

veloaleina_mreja_programa-2012-2017-s_veloluchi_0Пълния текст на плана за развитие на велосипедния транспорт на територията на Столична Община 2012-2017 може да видите тук.

Предстои първа корекция на велоплана и процедирането му за одобряване от Столичен общински съвет.

Вече писахме, че първоначална информация за велоплана беше публикувана на фейсбук страницата на Центъра за градска мобилност още на 21.09. докато плана беше в процес на разработка. Целта беше изготвянето на плана да бъде прозрачно, заинтересованите граждани и организации да дадат свои коментари и предложения.

Повече за велосипедния план на София:

Центърът за градска мобилност предприе инициативата да изготви План за развитие на велосипедния транспорт на територията на Столична община 2012-2017 г. Целта е София да се превърне във „велосипеден” град.

Стремежът е да се обхванат мерки в различни области: инфраструктура, велосипедни паркинги, комбиниране с градския обществен транспорт, пътна безопасност, обучения на деца и възрастни за каране на велосипед в градски условия, градски и крайградски маршрути за отдих, културен туризъм, кампании за популяризиране на велосипедния транспорт и др…. Защото само велосипедни алеи не са достатъчни, за да убеди хората да започнат да се придвижват с велосипед и велосипедистите да се почувстват желани в града.

Планът се изготвя от специалисти от сдружение „Велоеволюция”, които се допитаха до различни институции и неправителствени организации за градско, приложно, спортно и планинско колоездене, пътната безопасност и културния туризъм. Планът се явява продължение на работата на работна група на Столична община.

Общо прочитания 5265 , 3 прочитания днес
  1. През септември предстои да бъде приета Програма за развитието на велосипедния транспорт на територията на Столична община 2012-2015 г., изготвена от последната работна група. В тази Програма са включени велосипедните алеи, които работната група препоръчва приоритетно да се проектират и изградят до 2015 г. Също са включени изграждане на велосипедни паркинги и улесняване на някои пресичания за велосипедистите. Програмата е част от велосипедния план, обособена като отделен документ. За повече информация виж темата за Велосипедни алеи в София.

Твоя коментар: