2011
02.15

Относно достъпа на велосипедисти в горите

Водеща: Добро утро отново, вие сте със сутрешния блок на БНТ. Гост ни е Георги Костов, който е зам.-министър на земеделието и бивш директор на Агенцията по горите. Добро утро.

Георги Костов: Добро утро.

Водеща: Отново за промени в закона ще говорим, надявам се и в по-категорично позитивен смисъл. В края на януари, ако не бъркам, станаха ясни вече промените на второ четене в Закона за горите, сложиха ли те, г-н Костов, категорична точка на онези безобразни заменки, които се извършваха през последните няколко години?

Георги Костов: Аз благодаря за възможността да кажа няколко думи. Не е промяна в Закона за горите, а изцяло нов Закон за горите, който води до цялостна реформа в системата на горското стопанство като такова. По конкретния казус, който вие задавате за замените – заменките, които бяха извършвани по процедура и по начин, който ние критикувахме в миналото и беше по системата „кон за кокошка”, вече никога няма да се случват по този закон.

Водеща: Категоричен сте?

Георги Костов: Да, категоричен съм, мога да дам и доказателства с текстове от закона. Все още законът не е приет окончателно, има още няколко члена накрая и преходни и заключителни разпоредби. Точно в преходните и заключителните разпоредби се казва какво ще се случи с горите, които вече бяха предмет на замяна. Така, както е внесено в зала за второ четене, тези гори, които са били предмет на размяна, но не са сменили все още предназначението си, ще останат гори.

Водещ: Чудесно, това е много добро. Бяхте призовани за това и от еколозите, да има такива поправки, но няма изцяло да могат да бъдат върнати нещата назад.

Георги Костов: Законът не може да връща нещата назад. Фактически законът, който сега се чете в парламента и който в голяма степен е приет добре от всички политически сили, защото е добър по своя смисъл и е експертен по своя характер, се опитва да постави такъв ред в горите, че всеки собственик на гора да се грижи като добър стопанин за своята гора, защото гората, независимо от нейната собственост, има много важни обществени функции. Само ще дам един пример – предполагам, че всеки, който става сутрин и взима душ, трябва да знае, че 10-те литра вода, който той използва, 9 от тях са дошли от гората.

Водеща: Една друга много важна тема, според промените в този закон, вие го наричате чисто нов закон, съгласна съм с вас, но ще може ли да се строи в земи, които са в тази екологична мрежа „Натура 2000″ и Брюксел непрекъснато ни критикува за нарушения в тази област?

Георги Костов: Трябва да знаете, че екологичната мрежа „Натура 2000″ няма такъв строг режим на управление и стопанисване, какъвто някои си мислят, ние имаме много по-строг режим в нашите защитени природни територии, които в по-голямата си част са публична държавна собственост и там възможностите за каквото и да е строителство са много силно ограничени, с много сложни, тежки процедури, само за инфраструктурни проекти. В мрежата „Натура 2000″ поначало режимите на стопанисване и управление, които трябва да се прилагат, ги наричаме природосъобразни и фактът, че 36% от горите на България попадат в тази екологична мрежа доказва, че нашите експерти по горско стопанство към този момент са се справили добре. Защото примерно ще кажа, в една Германия, Белгия или Холандия, в техните гори мрежата „Натура” покрива около 10 и под 10%. Това означава, че ние все пак сме се справили по-добре от тях.

Водеща: Андрей преди секунди припомни за силния натиск на природозащитниците върху законотворците, докато се подготвяха промените в Закона за горите. Изчистени ли бяха абсолютно всички спорни моменти?

Георги Костов: Аз искам от тази трибуна да благодаря на всички, които взеха отношение по Закона за горите. Той беше повече от една година предмет на обществени и публични дискусии и всички, които се включиха, помогнаха да бъде намерен онзи среден път или консенсус, който задоволява множеството интереси, които трябва да се задоволят и които засяга Законът за горите. Природозащитниците, също благодаря и на тях, техните основни искания изцяло са задоволени с текстовете на закона.

Водещ: Новият закон, казахте категорично, аз ви благодаря за това, слага край на заменките – грозно, отблъскващо явление, но ще се разминем ли със санкциите, които ни заплашват от страна на Брюксел, за извършените вече замени?

Георги Костов: Трябва да ви призная, че тук аз изпитвам чувството първо, на отговорност като представител на изпълнителната власт, че ако ние допуснем санкции, ще трябва всеки един от нас да извади пари от джоба си да плати. Затова правителството, разбира се, с юридически експерти, прави всичко възможно, а и с текстовете в Закона за горите, да покаже, че България няма да позволи по-нататък да се предоставя нерегламентирана държавна помощ на частни субекти.

Водеща: В интерес на истината обаче тук трябва да кажем, че има и разочаровани от новия Закон за горите. Това са велосипедистите, тъй като новият закон приравни велосипедистите в планината с моторите и бъгитата и по този начин разочарова доста любителите на планинския велотуризъм. Знаете, в такива случаи имаше моментална организация в рамките на познатото ни интернет пространство, наречено Фейсбук. Наистина, защо приравнихте велосипедите на моторните превозни средства, които, спор няма, разрушават, разбира се, екосистемата на природата?

Георги Костов: Първо ще кажа, че няма такова нещо, за каквото се твърди. Трябва да кажа, че велосипедите са пътни превозни средства и те така се тълкуват. Движението на пътни превозни средства по горските пътища се осъществява в общи линии по една наредба, предстои да се изготви, между Министерството на земеделието и МВР. Както има наредба за движение по всички пътища, така трябва да има…

Водещ: Да, но точно тук не разбират хората?

Георги Костов: Момент, няма забрана. По горските пътища досега и занапред ще могат да се движат. Нещо повече, специално за велосипедистите и за тези, които яздят коне, е допустимо да карат не само по горските пътища, но и по специални трасета, маршрути, които могат да бъдат инициирани и обозначени от тях. Така че това е едно допълнително изключение точно за тези, които искат да спортуват в гората, които имат фактически това хубаво хоби.

Водещ: Г-н Костов, само задръжте за секунда, за да съобщите я пряк ефир тази добра новина именно на засегнатите. Имаме пряка линия с нашата репортерка Катя Анева, която е на колело, доколкото разбирам, която е събрала около себе си група колоездачи. Добро утро, Кате, здравей.

Репортер: Добро утро, здравейте. Предупредиха ме да не вдигам повече от 100 км/ч, не знам дали се справих. Чухте добрата новина, зам.-министърът каза, че не е забранено да се кара по горските пътища. Вие защо така се надигнахте в интернет пространството?

Гражданин: Добро утро. Наистина по горските пътища не е забранено, но на практика с този закон, с тези текстове в момента излиза, че само там е позволено. Може би не се разбира, но ограничаването ни само до горските пътища и до специално обозначените за тази цел трасета на практика ни спира от карането по почти всички пътеки в дивите гори.

Репортер: Аз, доколкото разбирам, вие правите такива преходи, от Златоград до София, минавате по 100 км на ден. Възможно ли е, ако има такова ограничение?

Гражданин: В общия случай е възможно, но ще бъде изключително трудно. Ако трябва да направим в рамките на една седмица преход от Златоград до София, както го правим, това означава, че ще ни трябват две седмици – съответно цялото трасе няма да ни е около 500 км, ще бъде около 800, което за нас е непосилно вече.

Репортер: А на какво отдавате тези ограничения, вие по какъв начин застрашавате природата и изобщо застрашавате ли я по някакъв начин?

Гражданин: Според мен не застрашаваме по никакъв начин природата. На какво ги отдаваме – според мен лично, а и според хората, с които си контактувам, приятели и съмишленици, това по-скоро аз лично го отдавам на криворазбрани текстове, преписани от чужди закони, а може би от грешната представа, че става въпрос за конфликт между пешеходни туристи и велосипедни туристи по планините, които са национални паркове, което в случая е погрешно, що се отнася до Закона за горите.

Репортер: Вие казвате „конфликт между пешеходни туристи и велосипедни туристи” – има ли такъв конфликт, наистина вие пречите ли по някакъв начин на тези хора?

Гражданин: В най-общия случай мисля, че въобще не пречим. До голяма степен настоящата ситуация се корени в един непълен образ, който общественото мнение има за планинското колоездене. Ако отидете в събота и неделя на Витоша, най-често ще видите наистина едни момчета, които карат бързо, обичат скоростта, които наистина в някаква степен благодарение на факта, че Витоша е посещавано място, та,м наистина съществува конфликт между туристи и велосипедисти и наистина могат да възникнат някакви инциденти.

Репортер: Нека да чуем какво ще предложи министърът и предлагам да се върнем.

Водещ: Отговорете наистина на момчетата с колелетата.

Георги Костов: Аз още веднъж казвам, че за тези, които като тях обичат да карат велосипеди в планината по пътеки, трябва да кажа, че не могат без съгласието на туристическия съюз да карат по маркирани туристически пътеки, защото маркираните туристически пътеки са затова маркирани туристически пътеки, защото са за пешеходни туристи. Ако има съгласието със съответната туристическа организация, ОК. Затова ние в процедурите, когато се определят функциите на отделните зони на горите, има едно такова предварително съгласуване на всички интереси. Това е нов момент в закона, т.нар. областни планове за развитието на горите. Да заповядат, когато се обсъждат тези областни планове, да заявят своите желания къде искат да карат и по този начин ще се знае, че там могат да бъдат обозначени велосипедни маршрути. Чета чл.149, ал.2: „Обозначаването на новите туристически пътеки и трасета в горските територии се извършва със съгласието на собственика, съответно на лицата, на които територията е предоставена на управление”. Важно е да има съгласието на собственика, защото по някой път може да се премине през места, където да се нарушат други важни екосистемни услуги, които предоставят горите, примерно да се направи някаква повреда върху млади насаждения, където са вложени средства.

Водещ: Взели сте предвид и двата момента – че може да не е добре за туристите-пешеходци и че може да бъдат нарушени някои системи?

Георги Костов: Точно така.

Водеща: Кате, твоите събеседници удовлетворени ли са от отговорите на г-н Георги Костов?

Репортер: Те имаха няколко реплики. Нека да започнем с това, което той каза – вие можете да си обозначите маршрутите на работни срещи?

Гражданин: Вероятно можем да ги обозначим, но точно това се опитваме да кажем, че ние досега винаги сме били по-голямата част от хората, като изключим някои конкретни места като Витоша, повечето от хората го практикуват това занимание като туризъм. Ние досега винаги сме ходили без никакви конфликти и сме карали точно по туристическите пътеки маркираните, тъй като в крайна сметка в планината това са основните пътища за придвижване.

Репортер: И не сте съгласни това да се ограничи?

Гражданин: Да, смятаме, че не е редно велотуристът само затова, че се придвижва с колело, да се ограничава и да се разделя от пешеходния турист, защото в крайна сметка и двете групи правим едно и също – отиваме в планината, търсим интересните места, търсим хубавата природа, търсим движението и на практика колелото на нас просто ни помага да прекараме малко по-интересно времето и най-вече да се придвижим по-бързо от точка А до точка Б.

Репортер: Между другото, вие се шегувахте, че може би ще ви искат и някакъв вид свидетелство за правоспособност да карате колела след известно време?

Гражданин: Надявам се да не се стигне дотам, надявам се да не се налага да имаме и винетни стикери по велосипедите си.

Репортер: Технически прегледи, гражданска отговорност?

Гражданин: Така или иначе сме изрядни в това отношение, всеки един от нас.

Репортер: Готови ли сте на диалог и наистина да седнете на една обща маса, на която да се говори за конкретни промени, за конкретни пътеки, по които да може да минавате?

Гражданин: Разбира се, че сме готови. Винаги сме готови за диалог с всяка една институция, държавна или не, за да се уточнят тези неща.

Репортер: Ако не се стигне до някакъв консенсус, до компромисен вариант, какъв е изходът, ще спрете ли да го практикувате това?

Гражданин: В никакъв случай, но сигналите, които имаме до момента и първоначалните контакти с Министерството на земеделието и Агенцията по горите ни обнадеждават, че може да се стигне до разумно решение. Аз мисля, че както и някои от официалните лица отбелязаха, в един краткосрочен план този проблем може да се реши в подзаконовите актове и наредбите, но мисля, че и нашата дългосрочна цел е в един такъв общ текст, какъвто е този закон и който засяга не само Витоша, а всички горски територии в страната, да се обединим около идеята, че пешеходният туризъм не се различават по нищо съществено.

Водеща: Кате, безкрайно ти благодаря и на теб, и на твоите събеседници за това, че се включиха в нашата дискусия.

Водещ: Аз мога ли да променя въпроса – това, което те казват, и в петицията го имаше, много от хората твърдят, че велосипедът е точно като туриста, точно толкова нарушава екосистемата или вие ще кажете, че за екстремните байкъри не важи това?

Георги Костов: И двете тези са верни. Наистина екстремните байкъри трябва да се обърне повече внимание от страна на организациите, в които те се организират. Но искам и аз да се присъединя към мнението, което изказаха, включвайки се във вашето предаване – те са поканени да участват в дискусията по изготвянето на тази наредба, за която споменах, а също така още веднъж повтарям, те могат да карат по туристическите пътеки, когато имат това съгласие на съответните туристически организации. Чета: „Обозначаването на новите туристически пътеки и трасета в горските територии се извършва със съгласието на собственика, съответно на лицата, на които територията е предоставена на управление”. Така че, когато туристическата организация и съответната организация на велосипедистите се съгласят, че могат да се движат по едно и също трасе, няма проблем. Това се случва с тези областни планове за управление на горските територии. И предварително това съгласие – събират се всички заинтересовани на една маса, договарят се и всичко вече е ОК.

Водеща: Безкрайно ви благодаря за този разговор, надявам се да сме внесли необходимото спокойствие и изясняване на ситуацията.

Източник: БНТ

Общо прочитания 3815 , 1 прочитания днес

Няма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: