2013
10.21

untitledВелосипедна алея в подлез – отново!
Защо и как да променим това?

Защо велосипедистите отново ще бъдат натикани в подлез на главен велосипеден лъч? Това е до болка познат въпрос, който отново си задаваме заради предлагания проект за реконструкция на кръстовището на бул. “България и бул.”Ив.Гешов”.

Предлагаме на вниманието на всички заинтересовани велосипедисти информация от проведената заключителна фаза на общественото обсъждане за проекта от 17.10.2013 г.

* В заданието за проектирането на кръстовището НИКОГА не е имало задача за проектантите да прокарват велосипедното движение. Това е и причината до последния момент, дори на първата част на общественото обсъждане на чертежите на проекта да липсва каквато и да е яснота за велоалеите в обсега на кръстовището.
* В заданието за проектирането не е било ясно, че при това кръстовище ще изниква и метро-станция от третия метро-диаметър. Това се отразява върху проектирането на пешеходното и велосипедно движение, като ширините на тротоарите са минимални, тъй като от тях се отнема в полза на нови автомобилни ленти.
* Заданието за проекта и съществуващото положение предполагат проектантите да наместят вело-движението “някъде”, макар отдавна да е ясно, че такова там ще има. Неглижирането е дотолкова явно, че всъщност въобще не е търсена консултация от външни специалисти по велосипедно движение за решаването на тази сложна комуникация. Не са изследвани добри практики в тази посока.
* Кръстовището на 4 нива ще издигне кръгово движение във въздуха на височина 5,20 м и ще се прави тунел на метрото в дълбочина, но няма по никакъв начин да се реконструира съществуващия подлез. Това се налагало понеже във и непосредствено около подлеза има частни имоти, утежнена ситуация с всякакъв вид колектори на подземна инфраструктура и река. За отчуждаване не можело да става и дума в този проект от 23 милиона лева, а местенето на колекторите би струвало още няколко милиона.
*Заради нуждите на голямото кръстовище ще се стесни тротоара за пешеходци, а велоалеята ще се изпълни с минимални параметри. Всичко това въпреки очевидно очаквано засилване на пешеходния трафик заради бъдещото метро.
* Стана ясно, че проекта не решава въпроси свързани с удобството на ползване на градския транспорт и връзката му с метрото.
* Като цяло не са адекватно разглеждани други алтернативи на предложения проект, които да предложат и различни решения за интегриране на пешеходен, велосипеден трафик и градски транспорт.

От името на проектантите, както и от страна на главния архитект Петър Диков се изказа молба към сдружение “Велоеволюция” да се направи предложение за по-удобно решаване на велосипедното преминаване при всички гореизброени ограничения и предпоставки.

При дадената ситуация ние смятаме, че:

*подхода към проекта е изцяло погрешен, не дава възможности за адекватна наша намеса на толкова краен етап;

*не е търсена навременна консултация с компетентен външен специалист по вело-движение;

*не са разгледани добри световни практики за решаване на велосипедно преминаване в толкова сложна транспортна комуникация. Напротив – конструкцията на кръстовището копира добре известно решение от Холандия, където с кръгово движение на второ ниво с централен държащ пилон е изнесено именно велосипедното движение;

*Създава се и се натрапва впечатлението, че за велосипедистите по принцип не съществуват други възможности освен да бутат колелата си през подлезите (заявено от гл.арх. П.Диков и от проектантите по време на общественото обсъждане);

Най-вероятно становището ни ще съдържа препоръка за цялостна преработка на проекта и/или нова процедура с ново задание, което да включва всички аспекти засягащи пешеходното, велосипедното движение и градския транспорт с тяхното интегрирано взаимодействие и с метрото при това кръстовище.

Ако не видим нов проект или разумно решение ще се наложи да се примирим с инвестиция за 23 милиона, заради която ще си бутаме велосипедите през следващите поне 20 години и това по вина на длъжностните лица изработили калпаво задание – стана ясно, че това са хора главно от Направление “Транспорт и транспортна инфраструктура”, а заданието е правено преди няколко години.

Сдружение “Велоеволюция” заявява категоричната си позиция, че планирането при проекти за големи транспортни инфраструктури и значими намеси в градската среда трябва задължително от най-ранен етап да отчита необходимостта от безконфликтно и удобно преминаване на велосипедните и пешеходните потоци. Тревожи ни факта, че сме свидетели на пореден пример, в който тези въпроси изникват в краен етап и от нас се очаква едва ли не да “спасяваме” положението. Проектантските екипи би следвало да включват необходимите специалисти с необходимите знания и понеже сме наясно, че такива липсват или трудно се намират в България – нека се мисли и за консултации с експерти от чужбина.

Проблемът с предлагания проект трябва да бъде решен! Недопустимо е проект за 23 милиона лева изначално да залага конфликт между пешеходци и велосипедисти по тесни тротоари! А на главен велосипеден лъч (какъвто е алеята по бул. “България”) да се налага велосипедистите да слизат и бутат в подлез и това да се смята за нормално и неизбежно в проект с претенция за уникалност в световен мащаб!

Приканваме заинтересованите велосипедисти сами да разгледат проекта на кръстовището и да дадат официално предложения и становища адресирани до кмета на район “Красно село” и до гл.арх. П.Диков. Ето го и чертежа на проекта официално публикуван в страницата на НАГ.

 

Общо прочитания 5448 , 1 прочитания днес
  1. Da dosta e nepriqtno po bul balgariq kato trqbva da slizam v podleza na vsqko krastovishte. I az se chudeh koi tapak go e izmislil.