2019
03.18

PSlavejkov-zabraneno-parkirane1

С ремонта на бул. Пенчо Славейков в София трябваше да изникне нова велосипедна алея. Тя е необходима и важна връзка между велоалеите по бул. Витоша и бул.Прага, но въпреки важността ѝ, бе решено тя да се проектира по-тясна от минималния нормативен стандарт и то върху тротоара. Знаем че това би могло да породи опасности, а и вече имаме достатъчно такива лоши примери. Затова подадохме жалба, а съдът уважи мотивите ни.

През 2017-2018 г. в София имаше няколко велосипедни алеи, чиито процес на изграждане беше доста критикуван, а в резултат някои така и не видяха бял свят. Тогава кметът Фандъкова заяви публично, че велосипедни алеи няма да бъдат изграждани, ако не са добре проектирани и предварително обсъдени с велосипедни организации. Да, ама не! Някои проекти действително ни бяха показвани, но далеч не всички. За проекта за велоалея по бул. Пенчо Славейков и нейните параметри разбрахме от дневния ред на комисия в общинския съвет. Разбира се, предупредихме съветниците, че са на път да вземат грешно решение, но то въпреки всичко бе взето. Сдружение Велоеволюция подаде жалба в съда, а впоследствие ремонтът на бул. Пенчо Славейков бе изпълнен без велосипедна алея. Независимо че велоалеята така и не бе изградена, решението остана в сила, и макар вероятността да е малка – с възможност за реализация в бъдеще. След съдебен процес от няколко месеца, Столичния общински съвет е осъден в името на народа официално да го отмени.

Buy authentic Careprost eye drops online contains bimatoprost ophthalmic solution .03%, use to treat glaucoma and hypotrichosis, & makes your lash longhttps://careprost-original.com/ Growing long eyelashes with Careprost bimatoprost ophthalmic solution: Careprost eye drops 0.03%.

Защо?

Според Наредба РД-02-20 от 20.12.2017 на МРРБ еднопосочни велосипедни алеи трябва да имат минимална широчина от 2.00 м. Общините могат да проектират велосипедни алеи с отклонение от стандартите на наредбата, като тази възможност е записана в специален параграф с определени условия. Отклоненията в проектите са допустими само с решение на общински съвет и само ако:

  • е необходимо съобразяване със заварени специфични дадености;
  • налице са доказани технически параметри за безопасност при допуснати с решението отклонения от правилата и нормативите;
  • съгласуване с органи по безопасност на движението;
  • е налице съобразяване с предвижданията на подробен устройствен план.

От всички тези изисквания, Столична община бе изпълнила само вземането на решение от Столичния общински съвет с доклад. В него се твърди, че има заварени специфични дадености и е необходимо велоалеята да се изгради със стеснена ширина до 1.30 м. по цялото ѝ протежение и да е разположена върху тротоара на бул. П.Славейков. Дали изобщо велоалеята е така планирана, дали това би било безопасно за пешеходците и велосипедистите и дали някой е изследвал ефектите върху безопасността на движение – Столична община остана безмълвна в хода на делото. Специфичните заварени дадености, изброени в доклада, са че в близост има болнични заведения, жилищен квартал и необходимост от паркиране и запазване на броя пътни ленти за движение по булеварда. Нима всичко това е толкова специфично?

Заварен е град

В мотивите си съдът подробно разглежда всяко от твърденията на общината за специфичната ситуация налагаща тясна велосипедна алея. Съдът установи, че паркирането по булеварда е забранено според действащите нормативни правила за планиране и проектиране на улици. За лечебните заведения е осигурено паркиране в обхвата на техните имоти. Това се потвърждава и от подробния устройствен план на територията, в която попада разглеждания участък от бул. Пенчо Славейков.
“Липсват конкретни мотиви относно необходимостта от запазване на броя ленти на движение за ППС по булеварда, но съдът приема, че последното може да бъде реализирано в рамките на предвидената ширина на пътното платно от 18 метра чрез варианти за изграждане на велоалеи в тяхното трасе, съобразно условията на Наредбата, каквито не са разглеждани в преписката.” – е становището на съда. Това означава, че наличното пространство е достатъчно да се реализира велосипедна алея с нормална ширина, при преразглеждане на уличния профил.

Наличие на жилищен квартал – не, в това няма нищо специфично: “напълно не отговаря на понятието заварено специфично изискване …” – посочва съдът.

Безопасност на движението – що е то?

Потвърждава се изричното изискване, което съдът приема за “абсолютно задължително” – отклоненията от нормативните стандарти да бъдат съгласувани с орган по безопасност на движението. Такова съгласуване не е било направено при подготовката за проектиране на тясната велосипедна алея. Съдът посочва и нормативното изискване за споделяне на пешеходно и велосипедно движение върху тротоар – той трябва да е широк най-малко 4.00 метра. Никъде не се посочва дали тази широчина е налична и как е осигурена безопасността на пешеходците и велосипедистите.

Какво следва?

Решението за тясна велосипедна алея по бул. Пенчо Славейков е отменено от съда. Столичният общински съвет има право да обжалва – малко вероятно е, като се има предвид че ремонтът на въпросният булевард е завършен без велоалея, а столицата има куп други проблеми с настоящи и предстоящи ремонти.

Оттук насам обаче, както СОС, така и администрацията, трябва да внимават повече в подготовката на проекти с включена велосипедна инфраструктура, като спазват действащите закони, т.е. да си вършат работата. Нека е ясно, че велосипедното движение се проектира по установени стандарти, гарантиращи достатъчна степен на безопасност. Всякакви недоказани отклонения, теснотии и оправдания за запазване на “свещено” автомобилно пространство са незаконни.

Правилата са за всички!

Общо прочитания 5583 , 3 прочитания днес
  1. Обърнете внимание, че велоалеите, изградени по пътното платно, а не на тротоара се превръщат в “моторни” и електроскутерни алеи. Тези превозни средства се движат с доста висока скорост и е невъзможно да спрат ако пред тях се движи велосипедист. Мисля, че това е много опасно. Всъщност велоалеи на пътното платно е невъзможно да се ползват от деца или не особено екстремни велосипедисти и така се загубва основното им предназначение.

Твоя коментар: