2011
01.21

ADDED VALUE е информационна и образователна кампания за популяризиране и повишаване на ефективността на инвестиционните инфраструктурни проекти в транспорта. Проект, който се финансира от Европейската комисия, програма „Интелигентна Енергия Европа”, като разходите са поделени по равно с останалите партньори по проекта, това са организации от 13 държави членки. За България водещата организация е Община Варна, а за целия проект общинска енергийна агенция Алмада, Португалия.

Основните цели на ADDED VALUE са: да придаде добавена стойност на големите инфраструктурни проекти в областта на алтернативните видове транспорт (велоалеи, пешеходни алеи и др.), които са завършени или са стартирали по време на проекта. Това ще се постигне чрез маркетингови методи, информационни и образователни кампании сред целевите групи (училища, университети и др.) с цел постигане на по-добро използване на изградените велоалеи в град Варна.

Очакваните резултати:

  • Повишаване на информацията и възможностите за изпълнение на меки мерки в транспорта.
  • Повишаване на позитивното отношение към алтернативните видове транспорт чрез демонстриране на личната полза.
  • Повишаване на общественото възприемане и нагласа към въведениете мерки на местно ниво.
  • Интегриране управлението на транспорта с нуждите на жителите на града при придвижване като стандарт в градовете и регионите
  • Намаляване на вредните емисии изхвъляни в атмосферата.
  • Създаване на партньорство и сътрудничество в рамките на проекта.

Съпътстващите дейности, с които да се постигнат заложените цели и очакваните резултати са предимно информационни кампании във всички страни участнички в проекта. Кампании, които да промотират инфраструктурните инвестиции в сферата на устойчивия транспорт. Във Варна това ще бъде популяризирането на велоалеята и възможностите за придвижване в града с велосипеди. Другото хубаво нещо е организирането на тренировъчни курсове в 20 пилотни училища във Варна с цел учениците, да се запознаят с велоалеите в града, да придобият умения как да управляват велосипед, как да се справят в реалната пътна обстановка и да се обучат за основни навици на пътя. Към това ще бъде прибавено и честването на „Ден без автомобил” в началото на всяка учебна година.

Общо прочитания 2993 , 1 прочитания днес

Няма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: